Preventie en Curatie

Preventie (voorkomen)

De preventie bestaat uit moeder- en kindzorg (zwangerenzorg, consultatie-bureau voor 0- tot 5-jarigenzorg, biometrie en vaccinaties, kindspreiding en vroedvrouwenopleiding).

Andere preventieve activiteiten zijn Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding op scholen, de polikliniek en op de afdelingen. Er is een aids-dramagroep en er wordt voedingsinformatie met kook-demonstraties gegeven in een aparte compound. De medische milieuhygiëne is gericht op malariabestrijding, drinkwatervoorziening.
Een voorlichtingsdeskundige en een medisch milieukundige adviseren de dorpelingen over water, hygiëne, voeding, aids, tuberculose, lepra etc.

Curatie (behandeling)

Er komen 9.000 nieuwe patiënten per jaar op de polikliniek.
Per jaar worden 2.200 patiënten opgenomen.
De meest voorkomende ziektes zijn malaria, diarree, aids, tuberculose, ooginfecties, longontsteking, bloedarmoede en ondervoeding. .
Er vinden meer dan 600 bevallingen plaats, waarvan er ruim 50 eindigen in een keizersnede.
Er vinden ruim 240 grote operaties plaats en 900 kleinere.
Het laboratorium voert meer dan 25.000 testen uit.
Er worden bijna 800 röntgenfoto’s en 280 echografieën gemaakt.