Nieuws

Actueel nieuws

Nieuws December 2020
Het bijzondere jaar 2020 loopt binnenkort ten einde. Zoals in de vorige Nieuwsbrief van maart reeds werd opgemerkt zou het dagelijks bestuur (DB) zich beraden over de toekomstplannen van de Friends.
Alhoewel het DB in het lopende jaar niet meer bij elkaar is geweest zijn we overeengekomen, met instemming van de overige leden, om het bestuur van de MSG (Medical Support Groupe St Francis Hospital) groep van het St. Francis Ziekenhuis in Zambia te benaderen met het verzoek dat de resterende gelden van de Stichting Friends of Minga aan hen worden toevertrouwd. Na goedkeuring in de MSG bestuursvergadering is er een intentieverklaring en een overeenkomst gestuurd naar de MSG groep. De bedoeling was dat beide besturen in de loop van het jaar bij elkaar zouden komen om de overeenkomst te ondertekenen. Door de beperkende maatregelen gedurende het jaar is dit er niet van gekomen. De bedoeling was verder dat de MSG groep in november een bezoek zou brengen aan St Francis en het Minga Hospital om te beoordelen hoe de resterende gelden gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. Helaas is dit bezoek in november niet doorgegaan. In het nieuwe jaar streven we ernaar om de Stichting Friends of Minga op te heffen en dat de gelden definitief worden overgedragen aan de MSG groep.
Een geheel ander nieuws is het onverwachte overlijden van dr.Joop Jansen, die een korte periode werkzaam is geweest in het Minga Hospital van 2006 tot 2008. Vervolgens heeft hij zijn medische carrière, voornamelijk op het gebied van de gynaecologie, voortgezet in het St. Francis Hospital tot aan zijn overlijden op 16 december 2020. Een uitgebreidere memoriam is te vinden op de website van het St. Francis Hospital. (zie onze link)