Nieuws

 

Home

Actueel nieuws

Nieuws Augustus 2019

In juli kwam via de MSG groep van het St. Francis Hospital de hulpvraag binnen dat het Minga Mission Hospital niet in staat was om noodzakelijke medicijnen aan te schaffen.

Het Ministry of Health & Ministry of Finance verstrekte geen subsidie aan het ziekenhuis in verband met een tekort aan financiële middelen.

Door deze situatie werden eerst de grotere ziekenhuizen in het land ondersteund en werd er een beroep gedaan op de middelgrote ziekenhuizen om medicijnen op de vrije markt aan te schaffen. Zodoende kwam het verzoek binnen voor een bijdrage van 5000 euro om de meest essentiële medicijnen te kunnen aanschaffen.

Na een gezamenlijk overleg van het Bestuur met de MSG groep werd besloten om op dit verzoek in te gaan en zijn de 5000 euro in juli direct overgemaakt naar het account van het Minga Hospital.

Vervolgens ontving de Friends een overzicht van de gemaakte kosten (zie bijlage: Drugs Progress Report) opgesteld door Sr. Asperanza, de hospital administrator.

Deze actie is snel en efficient afgehandeld, zodat het tekort aan medicijnen vooralsnog is opgelost. Deze ondersteuning is een noodoplossing in de hoop dat er op niet al te lange termijn toch weer geld beschikbaar komt vanuit het Government.

De toekomst zal het uitwijzen.