Nieuws

Actueel nieuws

Nieuws Juli 2021

Er is nieuws uit Minga !

Na een lange periode van stilte is er onlangs een verzoek binnen gekomen bij de MSG groep om de Male Ward van het Minga Hospital te renoveren. Direct na dit bericht is er actie ondernomen met het verzoek aan Sister Asperanza om in samenwerking met Chungu Mutale, projectleider van het St. Francis Hospital, een begroting op te stellen in combinatie met de bouwtekeningen voor deze renovatie.

Op 14 juli zijn de tekeningen en de begroting (bijlages: Project Male Ward Floorplan en Begroting) ontvangen en na een korte bestudering geaccordeerd door beide besturen. Het totale begrotingsbedrag bedraagt ± 37.000 euro en kan prima worden opgebracht door zowel de Friends als de MSG groep uit daarvoor gereserveerde gelden.

Met de financiering van dit project wordt de doelstelling van de Friends bereikt om het resterende kapitaal in zijn geheel aan dit project te besteden. Op deze wijze kan het Bestuur in een later stadium overgaan tot opheffing van de Stichting.

Maar eerst de realisatie van dit mooie project !