Nieuws

Home

Actueel nieuws

Nieuws December 2018

Hier volgt het laatste nieuws over Minga wat bij het Bestuur van de Friends op dit moment bekend is.

Zoals beschreven in het Nieuws van april zijn de besprekingen in de afgelopen maanden tav de begroting voor de Nieuwbouw van de Operatiekamers gecontinueerd. Een nieuwe aannemer is niet gevonden en eigenlijk is er vanuit de Government druk uitgeoefend om vooral met de huidige aannemer nieuwe afspraken te maken om de nieuwbouw door hem te laten uitvoeren.

De MSG groep van het St. Francis Hospital in Katete heeft met name de contacten onderhouden met Sr. Asperanza, de Matron van Minga.  In samenspraak met de Friends heeft de MSG groep – met als woordvoerder Leon Imandt – duidelijk gemaakt dat er een nieuwe begroting moet komen die meer overeenkomt met het beschikbare bedrag dat beiden Stichtingen hebben gereserveerd voor deze bouw. Indien de begroting enigszins in de buurt komt van het streefbedrag zou de Wilde Ganzen bereid zijn om het restant aan te vullen.

Helaas blijkt in november van dit jaar dat de aannemer zijn nieuwe begroting heeft opgetrokken tot een bedrag dat 2x zoveel is dan de oorspronkelijke begroting, nl tot een bedrag van 200.000 euro.

Hiermee is een einde gekomen aan de mogelijke financiering van dit project. Voor de Friends en de MSG groep onmogelijk om dit financieel te realiseren.

2019 wordt een belangrijk jaar over de vraag wat de Friends nu te doen staat. 

Het Dagelijks Bestuur heeft 8 november 2018 vergaderd. De Jaarstukken van 2016 en 2017 zijn goedgekeurd. Deze zijn in te zien bij Contact en Bestuur op de site.                           Verder is besloten om in 2019 de gesprekken met de MSG groep te vervolgen.                               

Nieuws april 2018

Na het laatste nieuwsbericht van november 2017 hier een kleine update over de ontwikkelingen tav de gezamenlijke actie voor de nieuwbouw naast de Maternity Ward 2017

In het begin van dit jaar zijn een aantal zaken in gang gezet, met de verwachting dat er dit voorjaar een goede doelenactie kon worden gehouden met behulp van de Wilde Ganzen. Helaas is dat op het moment van schrijven nog niet gebeurd. Hier zijn een aantal redenen voor.  De Wilde Ganzen heeft MSG en de Friends of Minga verzocht om de totale begrotingskosten voor de nieuwbouw in principe rond te krijgen, daar bovenop komt dan de ontvangen gelden van de Wilde ganzen actie, waarmee de bijdragen van MSG en de Friends worden gereduceerd. Na enkele besprekingen zijn MSG en de Friends tot een totaal som van 70.000 euro gekomen en dit bedrag zou in principe voldoende kunnen zijn voor het Nieuwbouw project. Echter na contact met Sr. Asperanza – the Matron – bleek de begroting van het plan te zijn aangepast door de Constructor en wel zo dat de kosten naar boven waren bijgesteld, ver boven de 100.000 euro. Sr. Asperanza heeft daarna besloten om niet verder te gaan met de huidige Constructor. De situatie is hierdoor enigszins gewijzigd en de Nieuwbouw wordt nu uitgesteld totdat er een nieuwe Constructor wordt gevonden die de bouwplannen binnen het vastgestelde budget kan uitvoeren.

Bij Algemene Informatie op de website een uitgebreid rapport met foto’s over de laatste ontwikkelingen tav de nieuwe Maternity Ward.

In een volgend bulletin hopelijk nieuws over de start van de Nieuwbouw ?