Nieuws

Actueel nieuws

Nieuws Maart 2020
Op 7 maart jl is het Dagelijks Bestuur bijeen geweest voor de financiële verantwoording en goedkeuring van de jaarstukken over 2018 en 2019. Deze zijn onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.

In 2019 is het geld (20.000 euro) van het doktersfonds geheel ten goede gekomen aan het Bisdom van Chipata in Zambia. Het geld wordt besteed aan de opleidingskosten van Father Peter Sam tot Clinical Officer. Daarnaast zal een gedeelte van dit bedrag ten goede komen aan het Projectfonds Chipata, dat zich richt op gezondheidszorg projecten van het Bisdom Chipata.

Zoals al eerder vermeldt werd tevens 5000 euro naar het Minga Hospital overgemaakt voor het aanschaffen van essentiële medicijnen om de tekorten aan te vullen. Helaas zijn er in 2019 geen verdere steunaanvragen vanuit Minga ingediend bij de Friends of Minga.

In de komende maanden gaat het DB zich bezinnen over de verdere toekomstplannen van de Friends. In het volgende Nieuwsbulletin hierover meer.