Nieuws

Actueel nieuws

Nieuws November 2021

De bouwwerkzaamheden vorderen gestaag. Na het 1e  Progress Report werd in oktober reeds het 2e Report (dit report is niet toegevoegd) aan ons doorgestuurd en vlot daarop alweer het 3e Progress Report. (klik hier voor de bijlage). Onlangs ontvingen we reeds het 4e Progress Report (klik hier voor de bijlage). Hierin zijn ook een aantal fotoos opgenomen die een beeld geven van de werkzaamheden.
De gehele financiering wordt nu geregeld door de MSG groep (Saint Francis Hospital) en dat verloopt voorspoedig.

Al met al zeer positief nieuws.

Nieuws Oktober 2021

Afgelopen juli werd het plan en de begroting voor de renovatie van de Male Ward aan ons toegezonden. Even waren er wat problemen met de wisselkoers van de Zambiaanse Kwacha, die onverwachts opliep zodat het begrotingsbedrag te hoog werd ten opzichte van het beschikbare kapitaal.
Na wat aanpassingen in de begroting in overleg met de uitvoerder Mr. Chungu Mutale werd het mogelijk om begroting en de beschikbare gelden op elkaar af te stemmen. Vervolgens is er direct met de renovatie begonnen.
Op 24 september ontving de MSG groep en de Friends het Progress Report no.1 (klik hier voor de bijlage) waarin verantwoording wordt afgelegd van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Het vordert dus gestaag en dat is zeer positief.
Ondertussen is het vermogen van de Friends of Minga van 30.500 euro in zijn geheel overgeboekt naar de MSG groepsrekening zodat alles in één hand kan worden gefinancierd en begeleid.
Later in het jaar komen beide besturen bijeen om alles formeel af te handelen.
In de tussentijd kijken wij uit naar het volgende Progress Report!