Stichting Friends of Minga Hospital

Doel:

De Stichting Friends of Minga Hospital heeft tot doel:  het ondersteunen van de gezondheidszorg in de oost-provincie van Zambia, met name gericht op het Minga Mission Hospital  en voorts op hetgeen één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten:

1. Het bestuur zet zich in voor de continuïteit van de artsenfunctie in het ziekenhuis
2. Vraagt gepast aandacht voor een gezonde ontwikkeling van een kansarme bevolking in het district Petauke en Nyimba
3. Beheert een fonds voorn de opleiding van een Zambiaanse arts
4. Verzend dringend nodige materialen die niet of moeilijk in Zambia verkrijgbaar zijn
5. Zamelt fondsen in voor de renovatie en nieuwbouw van woningen voor het personeel en ziekenhuisgebouwen, medische apparatuur, opleiding en training van personeel en de vervolgopleiding van kinderen van het personeel, hiv- en tuberculose-counseling, water in de dorpjes en installatie van internet.

Giften en donaties:

Voor Giften en Donaties heeft de Stichting het volgende rekeningnummer: NL59ABNA0437741001, t.n.v. Stichting Friends of Minga Hospital te Melick.
BIC: ABNANL2A.

Aangezien de Friends of Minga door de Belastingdienst aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn uw giften aan de Stichting Friends of Minga aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ons RSIN nummer is 813057127
U kunt dit nagaan op de website van de Belastingdienst; zoek onder de naam Friends of Minga, vestigingsplaats Leiderdorp.