Stichting Friends of Minga Hospital

Doel:

De Stichting Friends of Minga Hospital heeft tot doel:  het ondersteunen van de gezondheidszorg in de oost-provincie van Zambia, met name gericht op het Minga Mission Hospital  en voorts op hetgeen één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten:

1. Het bestuur zet zich in voor de continuïteit van de artsenfunctie in het ziekenhuis
2. Vraagt gepast aandacht voor een gezonde ontwikkeling van een kansarme bevolking in het district Petauke en Nyimba
3. Beheert een fonds voorn de opleiding van een Zambiaanse arts
4. Verzend dringend nodige materialen die niet of moeilijk in Zambia verkrijgbaar zijn
5. Zamelt fondsen in voor de renovatie en nieuwbouw van woningen voor het personeel en ziekenhuisgebouwen, medische apparatuur, opleiding en training van personeel en de vervolgopleiding van kinderen van het personeel, hiv- en tuberculose-counseling, water in de dorpjes en installatie van internet.

Nieuws Oktober 2022, opheffing Stichting Friends of Minga

Een vrolijke foto van de laatste bijeenkomst op 1 oktober van alle vrienden en het Bestuur van de Friends of Minga.

De vrienden van Minga hebben op 1 oktober 2022 afscheid genomen van de Stichting Friends of Minga, die door het bestuur van de stichting per 15 oktober 2022 is ontbonden.

Het batig saldo is, na aftrek van de afwikkelingskosten, overmaakt naar de Medical Support Group for St. Francis Hospital. Het geld is gebruikt voor de realisatie van de Male Ward van Minga Hospital, een project dat de de Friends of Minga samen met de Support Group hebben uitgevoerd.

Begonnen in 1982 als Vereniging en sinds 28 april 2004 als Stichting, met als voornaamste doel het ondersteunen van het Minga Hospital te Zambia, kunnen wij terugzien op een mooie tijd waarbij het mogelijk was om kleine en grote projecten in de afgelopen periode te realiseren.

Maar dan uiteindelijk:

Eenmaal komt de tijd…………………….